InnoNova_70.A5

Profilski sistem sa toplotnom izolacijom za reduciranje gubitka energije kao doprinos zaštite klime. Uzorna reciklaža pomoču ponovne upotrebe starih profila i prozora začuvanje resursa. Moderni Ca/Zn stabilizatori kao zamjena za olovo, bitan korak za verificiranje sopstvene obaveze Vinyl 2010 i u skladu sa EU - Komisijom.

- Dubine ugradnje od 70 mm
- 5-komorni profili
- Najbolja toplotna izolacija
- Specifična rješenja zvučne izolacije
- Kvalitetna sigurnost od provale i bez čeličnog ojačanja
- Kompletni sistem sa udarnim dihtunzima. Osnova razvoja u budućnosti je trajan koncept, čiji je bitan sadržaj najveća moguća kompatibilnosti koja Vam nudi i maksimalnu racionalnost!

  IMAGE_166.jpg