Posjeta firmama UNO i Glück Norm

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima posjetio je danas dvije firme sa područja općine Tešanj – UNO u Kraševu i Glück Norm u Jelahu.

Tokom posjete ovim fimama, Načelnik je od vlasnika firme UNO (Turkeš Izudin) i firme Glück Norm (Galijašević Muharem) upoznao se sa trenutnim aktivnostima na kojima rade, razgovarao o nedavnim investicijama, daljim razvojnim planovima, proširivanju kapaciteta i novim zapošljavanjima.

Stalne posjete i kontakte sa privredom koristimo da se upoznamo i vidimo šta je to sa čime se naši privrednici susreću u svakodnevnom radu i da pokušamo pomoći ukoliko za to postoji potreba i mogućnost, kazao je Općinski načelni Suad Huskić

posjeta_2015_A.jpg posjeta_2015_B.jpg